Πένες γυναικών, ιστορίες (α)ορατότητας

Τεύχος #08 Πένες γυναικών, ιστορίες (α)ορατότητας

Εθνογραφία από το κέντρο μιας παγκόσμιας Πόλης: φεμινιστική κριτική και τέχνη, γυναικείες μνήμες, ευάλωτα σώματα και κοσμοπολιτική

Τον Οκτώβριο του 2008 ξεκινούσα μια εθνογραφική περιπέτεια στην Ιστανμπούλ, χωρίς να ξέρω εκ των προτέρων ούτε πού θα καταλήξει ούτε από πού θα...