Δημήτρης Κατσορίδας

Ο Δημήτρης Κατσορίδας είναι επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.