Δημήτρης Σταματόπουλος

Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και μέλος των Institute for Advanced Studies στο Πρίνστον και τo Φράιμπουργκ, είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Οθωμανικά Βαλκάνια και των βιβλίων Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003) και Το Βυζάντιο μετά το Έθνος: το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009). Με δική του επιμέλεια εκδόθηκε ένα τρίτομο συλλογικό έργο για τη Βαλκανική Ιστορία: Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire, vol.3, Istanbul: The Isis Press 2015, ενώ επίκειται η έκδοση από τον εκδοτικό οίκο του Central Εuropean University ενός ακόμα με τίτλο: Balkan Empires: imperial imagined communities in Southeastern Europe (19th – 20th c.), Budapest: CEU Press 2019.

Secured By miniOrange