Γιώργος Ηλιάδης

Γιώργος ΗλιάδηςΟ Γιώργος Ηλιάδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στον τομέα της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Ζει στη Θεσσαλονίκη.