Κώστας Βλασόπουλος

Ο Κώστας Βλασόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η ιστορία της αρχαίας δουλείας, η ιστορία των διαπολιτισμικών σχέσεων στην αρχαιότητα, και η ιστορία της αρχαίας πολιτικής σκέψης και πρακτικής. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία Unthinking the Greek Polis. Ancient Greek History beyond Eurocentrism (Καίμπριτζ, 2007), Politics: Antiquity and its Legacy (Λονδίνο, 2010) και Greeks and Barbarians (Καίμπριτζ, 2013).

Secured By miniOrange