Μαρία Οικονόμου

Η Μαρία Οικονόμου (detta anche Oikonomou-Meurer) κατέχει τη θέση «Αυστριακής Γυναικείας Επιστημονικής Αριστείας» στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, όπου εργάζεται από το 2008. Συμμετέχει ανελλιπώς σε κάθε διαδήλωση εναντίον της νέας Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας.
Στον ελεύθερο χρόνο της κεντά.

Secured By miniOrange