Τάσος Κωστόπουλος

Ο Τάσος Κωστόπουλος είναι δημοσιογράφος της «Εφημερίδας των Συντακτών», επιμελητής της στήλης «Το Φάντασμα της Ιστορίας».
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην «Αυγή» (1985–1987), στο περιοδικό «Σχολιαστής» (1986-90) και στην «Ελευθεροτυπία» (1990-2012), μεταξύ δε 1990-2010 και 2012-2015 υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας «Ο Ιός». Είναι συγγραφέας των βιβλίων Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία (Αθήνα 2000, εκδ. Μαύρη Λίστα), Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη (Αθήνα 2005, εκδ. Φιλίστωρ), Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922 (Αθήνα 2007, εκδ. Βιβλιόραμα), Το 'Μακεδονικό' της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους, 1956-2008 (Αθήνα 2009, εκδ. Βιβλιόραμα), Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίας (Αθήνα 2016, εκδ. Βιβλιόραμα) και Αστυνομία και 'άκρα' στη Μεταπολίτευση (Αθήνα 2017, εκδ. Εφημερίδα των Συντακτών).