Γιάννης Σταυρακάκης

Ο Γιάννης Σταυρακάκης είναι Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου διευθύνει το Παρατηρητήριο για τον Λαϊκιστικό Λόγο “POPULISMUS”

Secured By miniOrange