Άλκηστη Πρέπη

Η Άλκηστη Πρέπη είναι αρχιτέκτονας - πολεοδόμος και υποψήφια διδάκτορας ΕΜΠ. Στη διατριβή της επικεντρώνεται κριτικά στην ανθεκτικότητα ως τη νέα στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που
ενσωματώνει το νέο πρότυπο παγκόσμιας διακυβέρνησης και κοινωνικού ελέγχου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αστική κοινωνική γεωγραφία και συγκεκριμένα σε ζητήματα όπως
οι νεοφιλελεύθερες αναπτυξιακές πολιτικές και η διακυβέρνηση των πόλεων, η υφαρπαγή και η άνιση ανάπτυξη και το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ παγκόσμιου Βορρά και Νότου.

Secured By miniOrange