Ανδρονίκη Διαλέτη

Η Ανδρονίκη Διαλέτη διδάσκει Ιστορία της Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην ευρωπαϊκή ιστορία, με έμφαση στον πρώιμο νεότερο ιταλικό χώρο, την ιστορία του φύλου και την ιστοριογραφία. Έχει συν-επιμεληθεί από κοινού με την Γλαύκη Γκότση και την Ελένη Φουρναράκη τον συλλογικό τόμο Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Αθήνα, Ασίνη, 2015 και είναι συν-συγγραφέας (με τους Γ. Πλακωτό και Α. Πούπου) του συνθετικού έργου Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός, Αθήνα, ΣΕΑΒ, 2015. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (Τα Ιστορικά, Gender & History, The Historical Journal, Renaissance and Reformation, Genesis-Rivista della Società Italiana delle Storiche, Μνήμων κ.ά.). Είναι ιδρυτικό μέλος των «Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου» (Historians for Research in Women’s and Gender History) που αποτελεί την ελληνική Εθνική Επιτροπή της International Federation for Research in Women’s History (Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών).

Secured By miniOrange