Γλαύκη Γκότση

Η Γλαύκη Γκότση είναι διδάκτορας της Ιστορίας της Τέχνης. Έχει διδάξει σε
πανεπιστημιακά τμήματα και σε δημόσια Ι.Ε.Κ. Έχει ακόμη εργαστεί ως καθηγήτρια-
σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου απασχολείται και κατά το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το 2014-2015 υπήρξε μεταδιδακτορική
ερευνήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και
οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται κυρίως στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη
μέσα από την οπτική της ιστορίας των γυναικών και του φύλου. Έχει συν-επιμεληθεί
από κοινού με την Ανδρονίκη Διαλέτη και την Ελένη Φουρναράκη τον συλλογικό
τόμο Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Αθήνα, Ασίνη, 2015. Είναι
ιδρυτικό μέλος των «Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του
Φύλου» (Historians for Research in Women’s and Gender History) που αποτελεί την
ελληνική Εθνική Επιτροπή της International Federation for Research in Women’s
History (Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών).

Secured By miniOrange