Γιάννης Κουζής

Ο Γιάννης Κουζής είναι Καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων και Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά την περίοδο 1991-2015 διετέλεσε υπεύθυνος του τομέα εργασιακών σχέσεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ . Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 υπήρξε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας. Τα επιστημονικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα ακόλουθα πεδία: Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Ευελιξία της εργασίας και απορρύθμιση, Συνδικαλισμός, Συμμετοχή εργαζομένων.

Secured By miniOrange