Γιάννης Σκαλιδάκης

Ο Γιάννης Σκαλιδάκης διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συγγράψει το βιβλίο Η Ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944), Ασίνη 2014. Έχει δημοσιεύσει βιβλιοκρισίες για ιστορικές μελέτες σε διάφορα έντυπα.

Secured By miniOrange