Μαρία Κουτσουμπού

Η Μαρία Κουτσουμπού είναι αρχαιολόγος, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.