Σταυρούλα Βερράρου

Η Σταυρούλα Βερράρου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στη Νεώτερη Ιστορία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση. Βιβλιοκριτικές της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Τα Ιστορικά και Μνήμων.

Secured By miniOrange