Σταυρούλα Βερράρου

Η Σταυρούλα Βερράρου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στη Νεώτερη Ιστορία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση. Βιβλιοκριτικές της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Τα Ιστορικά και Μνήμων.