Βιβλιοπολιτική

Η στήλη Bιβλιοπολιτική επιχειρεί να εντοπίσει και να αναδείξει προβλήματα και εξελίξεις στον χώρο του βιβλίου και της εκδοτικής δραστηριότητας και φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου επί τούτων.
Τη στήλη επιμελούνται ο Γιώργος Καλαμπόκας και ο Χρίστος Μάης.

Τεύχος #04 Βιβλιοπολιτική

Γιώργος Καράμπελας: «H μετάφραση είναι άσκηση πίστης σε δύο αφεντάδες, μια γενικευμένη ανοικειότητα»

Συνέντευξη στον Γιώργο Καλαμπόκα και τον Χρίστο Μάη Πριν μπούμε στο θέμα μας, μπορείς να σκιαγραφήσεις λίγο τη σχέση σου με τον εκδοτικό χώρο και...

Τεύχος #02 Βιβλιοπολιτική

Η ανάδυση μιας νέας εκδοτικής πραγματικότητας και η αναζήτηση της μεθόδου για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αδιεξόδων

Η γνωστοποίηση της δημιουργίας ενός νέου ιστότοπου για το βιβλίο, τον πολιτισμό και την πολιτική με  τον τίτλο Marginalia: Σημειώσεις στο περιθώριο...

Secured By miniOrange