Αναδημοσίευση

Το περιοδικό marginalia αναδημοσιεύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα.