Παρισινή Κομμούνα

Τεύχος #13 Παρισινή Κομμούνα

Η Παρισινή εργατική τάξη την εποχή της Κομμούνας: το «σούρουπο» του παλιού κόσμου ή η «αυγή» του νέου;

Ο ιστορικός Κώστας Παλούκης διερευνά την ταξική σύνθεση του εξεγερμένου υποκειμένου της Κομμούνας, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο των χειροτεχνών...

Τεύχος #13 Παρισινή Κομμούνα

Μπέηδες στα οδοφράγματα: Η πορεία τριών Νέων Οθωμανών από του «Βοσπόρου τα στενά» στην Παρισινή Κομμούνα

Το άρθρο έχει ως θέμα τις οθωμανικές συμμετοχές στην Παρισινή Κομμούνα. Εξετάζει τις διεργασίες μέσω των οποίων τρεις νέοι αριστοκρατικής καταγωγής...

Τεύχος #13 Παρισινή Κομμούνα

Η παρισινή Κομμούνα του 1871 ως υπόδειγμα «δικτατορίας του προλεταριάτου», δηλαδή …δημοκρατίας

Εκκινώντας από τη θέση του Ένγκελς ότι η Κομμούνα αποτέλεσε «δικτατορία του προλεταριάτου» και βασιζόμενος στην κλασική περιγραφή των γεγονότων από...

Τεύχος #13 Παρισινή Κομμούνα

Μετά την Κομμούνα: Η δυναμική παρουσία του συντηρητικού τύπου και η στερέωση της Τρίτης Δημοκρατίας

Τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να είχαν υποτιμήσει την δυναμική που συγκεντρωνόταν στο πρόσωπο του Θιέρσου αμέσως μετά την πτώση της...

Secured By miniOrange